OBLASTI PÔSOBENIA:

  • jadrová energetika
  • paroplynové elektrárne
  • klasická energetika
  • spracovanie rádioaktívnych odpadov

KĽÚČOVÉ ČINNOSTI:

  • výstavba a uvádzanie investičných celkov do prevádzky
  • funkčné skúšky zariadení a systémov
  • prevádzkové predpisy
  • harmonogramy

O SPOLOČNOSTI

Predstavenie firmy
Vedenie spoločnosti
Výpis z OR
Oprávnenia a certifikáty

viac info >

SLUŽBY

Oblasť pôsobenia a ponúkané služby.

viac info >

REFERENCIE

Zoznam referencií a odporúčacie listy.

viac info >

GALÉRIA

Fotodokumentácia
vybraných projektov.

viac info >

KONTAKT

prejsť na kontakty >

TAKMA s. r. o., Štúrova 140, 949 01 Nitra

Tel.: +421/0/37/6513 339, +421/0/37/6537 273

Fax: +421/0/37/6537 117 E-mail: takma@takma.sk