Slovenské elektrárne, a.s. 2017

Koordinačná a technická podpora investora na výstavbe jadrovej elektrárne Mochovce bloky 3 a4.
Odporúčací list na stiahnutie:
SE 2017 Construction NPP MO3&4.pdf


Slovenské elektrárne, a.s. 2017

Hodnotenia vplyvu projektových zmien na jadrovú bezpečnosť jadrovej elektrárne.
Odporúčací list na stiahnutie:
SE 2017 Nuclear safety assessment.pdf


Iberdrola 2011

Výmena hlavných kondenzátorov a separátorov vlhkosti elektrárne V2 Jaslovské Bohunice.
Odporúčací list na stiahnutie:
Iberdrola_referencia_2011.PDF


E. ON 2011

Výstavba a uvádzanie do prevádzky 400 MW paroplynovej elektrárne Malženice.
Odporúčací list na stiahnutie:
Referencia E-on 2011.pdf


OLO a.s. 2004

Práce pre prevádzkovateľa spaľovne komunálneho odpadu Bratislava.
Odporúčací list na stiahnutie:
Spalovna Bratislava 2004.pdf


Siemens 2002

Rekonštrukcia spaľovne komunálneho odpadu Bratislava.
Odporúčací list na stiahnutie:
Siemens 2002.pdf


FRAMATOME 1999

Preklady technickej dokumentácie JE Mochovce pre Framatome, 1999.
Odporúčací list na stiahnutie:
Framatome 1999 translations.pdf


Slovenské elektrárne, a.s. 1999

Databanka údajov pre vypracovanie havarijných analýz JE Mochovce.
Odporúčací list na stiahnutie:
Databanka EMO AA02 1999.pdf


Siemens 1998

Bezpečnostné vylepšenia na blokoch 1 a 2 elektrárne Mochovce.
Odporúčací list na stiahnutie:
Siemens 1998.pdf


Nukem 1998

Spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov Jaslovské Bohunice.
Odporúčací list na stiahnutie:
Nukem 1998.pdf


Ministersvo hospodárstva SR 1996

Ocenenie za vynikajúce výsledky pri realizácii systému kvality.
Odporúčací list na stiahnutie:
Cena za kvalitu MHSR 1996.pdf