OBLASTI PÔSOBENIA:

> jadrová energetika
> paroplynové elektrárne
> spracovanie rádioaktívnych odpadov
> priemyselné zariadenia
> personálny leasing

KĽÚČOVÉ ČINNOSTI:

> výstavba a uvádzanie investičných celkov do prevádzky
> funkčné skúšky zariadení a systémov
> prevádzkové predpisy
> harmonogramy

TAKMA s.r.o. je nezávislá inžinierska a konzultačná firma.
Cieľom spoločnosti TAKMA s.r.o. je uspokojovať požiadavky zákazníkov a poskytovať kvalitné služby.

O SPOLOČNOSTI

Predstavenie firmy a vedenia.
Výpis z OR, Oprávnenia a certifikáty.

>> viac info

SLUŽBY

Oblasť pôsobenia, rozsah činností a naše ponúkané služby.

>> viac info

REFERENCIE

Zoznam referencií.
Odporúčacie listy.

>> viac info

GALÉRIA

Fotodokumentácia vybraných projektov.

>> viac info