C1 Personálna agentúra

Povolenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
Certifikát na stiahnutie:
C1 TAKMA pers agentura.pdf

C2 Audit systému kvality

Potvrdenie o vykonaní auditu systému kvality spoločnosti TAKMA vykonaného Slovenskými elektrárňami a.s. v roku 2015.
Certifikát na stiahnutie:
C2 Audit kvality SE 2015.pdf

C3 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Potvrdenie Národného bezpečnostného úradu SR na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami.
Certifikát na stiahnutie:
C3 Priemyselna bezpecnost.pdf

C4 Licencia Úradu jadrového dozoru SR

Licencia na dovoz a skúšky vybraných jadrových zariadení.
Certifikát na stiahnutie:
C4 Osvedcenie UJD SR 2003.pdf